Резервирай почивка:
Офис недвижими имоти:
+359 897 001 600
+359 897 973 610
+359 897 001 900

Разходи при оформяне в собственост.

При покупка на недвижим имот освен продажната цена, която плащате, трябва да предвидите и съпътстващите разходи. Кои са те?

 1. Данък придобиване на недвижим имот. Той предполага еднократно плащане от 2.5% до 4 % от общата стойност на недвижимия имот. Този процент може да се колебае, в зависимост от местоположението на недвижимия имот и съответните решения на местната власт.

 2. Нотариално оформяне. Тъй като нотариалното оформяне изисква нотариална заверка, се плаща такса за подготовка на документите и нотариална заверка. Стойността на услугата може да варира. Ако сте ползвали услугите на юрист, също трябва да заплатите съответната такса.

 3. Такса за регистрация. За да бъдете вписани като нов собственик, трябва да заплатите такса, която е в размер на 0.1 % от стойността на обекта.

 4. Регистрация в Агенцията по геодезия, картография и Кадастър Задължителната регистрация.

5 . Данък върху недвижимите имоти /ДНИ/. Имайте предвид факта, че след като станете собственик на недвижим имот, ще трябва веднага да заплатите ежегодния му данък. Неговият размер се определя от местната власт. Той е около 0,15% от  цената вписана в нотариалния акт.

Настаняване:
+359 897 001 600