Продажба на апартаменти:
Настаняване:
+359 897 973 611
+359 897 001 500
logo

Резервирайте онлайн оглед и получете до 5000 евро отстъпка.

Данните от тази форма ще се използват само и единствено от Harmony Suites. Ние съхраняваме вашият телефон и емейл за да могат нашите специалисти да се свържат с вас.
За повече информация посетете нашата политика за поверителност.

 

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Екипът на М-ГРУП ООД цени коректността и прозрачността и сме посветени на това да установим силни и дълготрайни отношения с вас, нашите клиенти, изградени на базата на доверие и взаимна полза. Затова разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси или нужда от информация за своите лични данни, моля не се колебайте да се свържете с нас.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ И КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

По повод осъществяване на основния си предмет на дейност, чрез този сайт, М-ГРУП ООД събира и обработва информация, свързана с предлагане на недвижими имоти, като за тези цели служителите и администраторите на М-ГРУП ООД въвеждат в корпоративната база данни информация, подадена от потенциални клиенти. Лични данни са информация, която може да бъде използвана за идентифициране или за контакт с дадено лице – име, тел, e-mail ….. Когато потекциален клиент се свърже с нас, с цел покупка на недвижим имот, Личната информация, която събираме, ни е необходима относно преддоговорни и договорни отношения, позволява ни да ви държим в течение относно най-новите ни оферти и предложения. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. Възможно е периодично да използваме личната ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно нови оферти, промени в правилата, условията и различните ни политики. Възможно е и да използваме личната ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на М-ГРУП ООД.

М-ГРУП ООД има право да изпраща на клиентите незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация за свои услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения, освен при изрично заявено от клиента несъгласие.  С попълването на свои данни клиентът дава съгласие на М-ГРУП ООД да събира и други данни за клиента, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата. Събраните данни могат да бъдат използвани от М-ГРУП ООД за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите.

В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си.

М-ГРУП ООД не събира и не съхранява чувствителни лични данни от специалната категория по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на личните данни, а именно такива които:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
  • се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.
СИГУРНОСТ

М-ГРУП ООД взима подходящи правни, организационни и технически мерки за защита на Вашата лична информация, която получава в хода на своята дейност, в съответствие с приложимия Закон за защита на личните данни. Достъпът до такава информация е ограничен и са налице политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.

РЕЖИМ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

М-ГРУП ООД не разкрива Вашата лична информация на трети страни, без Вашето изрично съгласие. Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

ЦЯЛОСТ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА М-ГРУП ООД

Клиентите на М-ГРУП ООД имат законно право да поискат подробности за личната информация, която съхраняваме за тях. М-ГРУП ООД ви дава възможност да запазите своята лична информация точна и актуална. Ако по всяко време искате М-ГРУП ООД да коригира, изтрие или ограничи обработката на вашата лична информация или искате да получите потвърждение дали вашата лична информация се обработва от М-ГРУП ООД, достъп до вашата лична информация, упражняване на правото ви на преносимост на данни или да оттеглите съгласието си за обработка, моля, свържете се с нас посредством посочените начини в раздел КОНТАКТИ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛОГОВЕ, "БИСКВИТКИ" И ИНТЕРНЕТ МАЯЦИ

Тази страница събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че Уебсайтът е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) или интернет маяци (web beacons) (електронни изображения, които позволяват на Уебсайта да брои посетителите на определена страница, и да достъпва определени „бисквитки“) за събиране на обобщени данни. Ние не събираме и съхраняваме индивидуални (необобщаващи) “бисквитки”.
По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на https://www.allaboutcookies.org. Винаги, когато използвате този Уебсайт, с помощта на бисквитките или други технологии може да бъде събрана информация (информация за езика, държавата и страниците, посетени преди това). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели (функционалността на Уебсайта), а бисквитките се съхраняват до 5 години в съответствие с международните стандарти NAI - https://www.networkadvertising.org. Събраната с бисквитките информация не може да бъде свързана с определено лице. С използването на този Уебсайт Вие се съгласявате с използването на бисквитки.

СОЦИАЛНИ МЕДИЙНИ ПЛАТФОРМИ

Може да пожелаете да участвате в различни блогове, форуми и други социални медийни платформи, които се предлагат от М-ГРУП ООД или които Ви предоставяме. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните медийни платформи, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни платформи, върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните медийни платформи.
Връзката към уебсайта на трета страна не трябва да се тълкува като потвърждение от М-ГРУП ООД за нивото на защита на лични данни в платформата на третата страна. М-ГРУП ООД не дава никакви декларации или гаранции относно начина, по който данните за потребителя се съхраняват или използват на сървъри на трети страни. Препоръчваме да прегледате декларацията за поверителност на всеки сайт на трета страна, свързан с нашия сайт, за да определите как те използват личната ви информация.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ДЕЦА

Този уебсайт не е предназначен за деца. Разбираме значението на защитата на информацията за децата, особено в онлайн средата и ние нямаме политика да събираме умишлено или поддържаме информация за лица под 18-годишна възраст.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛИЕНТА

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от българския Закон за защита на личните данни и с приемането на Политиката за поверителност и защита на личните данни на М-ГРУП ООД, давам съгласието си и потвърждавам долунаписаното:

 -Информиран съм за типа лични данни, които М-ГРУП ООД събира и обработва, както и за целите, за които ще бъдат използвани те;

-Предоставям личните си данни доброволно;

-Изрично и доброволно давам информирано съгласие Личните ми данни да бъдат обработвани от М-ГРУП ООД за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност.

-Наясно съм, че съгласно законовите изисквания имам право на безплатен достъп до, коригиране или изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването, както и че имам право по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните ми данни.

-Кликвайки върху отметката, това означава, че се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани от М-ГРУП ООД, потвърждавам, че съм запознат и се съгласявам с настоящата политика за защита на личните данни. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящата политика за защита на личните данни, се прилагат разпоредбите на Общ регламент на ЕС за защита на данните (ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г.), ЗЗЛД, и действащото българско и европейско законодателство в областта на защита на личните данни.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние можем да променяме тази Политика на поверителност по всяко време, като публикуваме нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, която новата дата се посочва в наалото на страницата.

Дата на влизане в сила: 21.05.2018г.

Настаняване:
+359 897 001 500

Продажба на апартаменти:
+359 897 001 800