Резервирай почивка:
Офис недвижими имоти:
+359 897 001 600
+359 897 973 610
+359 897 001 800

Послепродажна регистрация

В България, както и навсякъде по света, след подписване на нотариалния акт, апартаментът трябва да бъде регистриран с новия му собственик в съответствие с действащите правила.  

Регистрациятя на новозакупено жилище трябва да се направи в 2 инстанции: Националната агенция за приходите  и Агенцията по геодезия, картография и Кадастър

1. Регистрация на недвижимия имот в Националната агенция за приходите

За да можете да плащате съответния данък на недвижимия имот, който сте придобили е необходимо да посетите местнияофис  на Националната агенция за приходите . За това ще са ви нужни следните документи:

•          Копие на Нотариален акт

•          Попълнена бланка - заявление

2. Актуализация в Агенцията по геодезия, картография и Кадастър

След подписването на Нотариалния акт и регистрацията в данъчната служба, трябва да се актуализира обекта в кадастровата служба. Това е задължително, защото ако няма такава регистрация, не могат да се плащат данъците, което води до глоби.

Настаняване:
+359 897 001 600