Продажба на апартаменти:
Настаняване:
+359 897 973 611
+359 897 001 500
logo

Резервирайте онлайн оглед и получете до 5000 евро отстъпка.

Данните от тази форма ще се използват само и единствено от Harmony Suites. Ние съхраняваме вашият телефон и емейл за да могат нашите специалисти да се свържат с вас.
За повече информация посетете нашата политика за поверителност.

 

Условия за играта на Harmony Suites

В настоящите условия присъства думата "игра", която следва да се разбира и тълкува като Facebook промоция или кампания, и съответно може да бъде срещната под тези имена в текста по-долу. Организатор на играта и оператор с лични данни е Harmony Suites. 

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Период на играта: периодът за участие в играта ще бъде от нейното публикуване до 23:59 ч. на 11.05.2020г. Всички участници се съгласяват с правилата за участие в играта.
Участие: За да се включите в играта, е необходимо да спазите условията, зададени в поста към играта, който ще бъде публикуван на Facebook страницата на Harmony Suites SPA& Wellness Club

За да се включите успешно в участието на играта, е необходимо да спазите следните условия:

NB: Може да се откажете от участие по всяко време, ако сметнете, че не желаете да изпълните някое от условията.

  1. Да коментирате под поста на играта и да последвате инструкциите, които ще получите в Messenger;
  2. Да оставите имейла си в съобщението, което ще ви се появи в Messenger. Ако желаете да увеличите шансовете си за печалба в томболата за безплатни нощувки може да поканите приятели да се      включат;
  3. Едва след като изпълните тези условията, вие участвате в играта за спечелването на наградата.

Условие на играта:

1. Наградата Безплатни нощувки може да бъде използвана в хотелски комплекси на Harmony Suites, намиращи се в Слънчев Бряг и Свети Влас, за периода до 30.09.2020г.
2. Наградата Ваучер за 20% отстъпка може да бъде изпозлвана при направена резервация за хотелските комплекси на Harmony Suites еднократно и в периода до 30.09.2020г.
При публикуване на няколко коментара от един и същ потребител - всички те се считат за едно участие на потребителя. В играта могат да участват всички български Facebook потребители с валиден Facebook профил.

При съмнение за достоверността и валидността на профил на участник, организаторите могат да го дисквалифицират от играта по всяко време, по тяхна преценка и без предупреждение. 
Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Harmony Suites, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи), които нямат право на участие.

Прекратяване: Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби от различен характер, и/или нарушаване на условията на играта.

Играта не е обвързана с предварителна покупка.

Наградата може да бъде отказана за получаване с писмено искане чрез изпращане на лично съобщение до фен страницата на фирмата.

Печелившият следва да осъществи връзка посредством лично съобщение с Facebook страницата https://www.facebook.com/HarmonySuites/ или на имейл ... за допълнителни уточнения как да получи наградата си. Непотърсени награди в срок до 14 дни се анулират. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 11.05.2020 г.

Името на печелившите участници ще бъде обявено във Facebook страницата.

Harmony Suites е вписана в Регистъра на администорите на лични данни на Комисията за защита на лични данни. За участие в играта могат да бъдат изисквани данни свързани с: „Име, фамилия“, „Рождена дата“, „E-mail адрес“ и „Мобилен телефон“.

Предоставяйки имейла си, участникът се съгласява да получава промоционални съобщения от Harmony Suites по Messenger и имейл.

Участникът може да се откаже от промоционални съобщения по всяко едно време.

Facebook Inc. не организира, провежда, спонсорира, финансира или участва по какъвто и да е пряк начин в настоящата игра.

Настаняване:
+359 897 001 500

Продажба на апартаменти:
+359 897 001 800